vandkvalitet

Toustrup By Vandværk

Vandværket er underlagt løbende kvalitetskontrol og der tages typisk 1-2 prøver hvert år. Prøvereultaterne sendes til os samt Silkeborg Kommune, og såfremt der er behov for at gøre noget ved vandkvaliteten afstemmes dette i en handlingsplan med Silkeborg Kommune. Silkeborg kommune har udarbejdet prøvetagningsprogrammet og dette er opdateret i 2018.


Bemærk at man kan bladre i den enkelte rapport ved at trække i bjælken i den højre dise af rapporten.

Vi har fået taget en lang række prøver fra November 2019 og frem til marts 2020 før vi igen fik målinger hvor de colliforme bakterier var helt væk. Silkeborg Kommune har lavet en samlet rapportering over prøverne.


Seneste målinger af vandkvalitet viste overskridelser af måleværdier på colliforme bakterier


De 3 målinger var den store test taget hos forbruger og på vandværk November 2019


Der er bestilt nye prøver. Se endvidere driftmeddelse på forside

Prøven foretaget i Maj 2019 viste ingen overskridelser på prøveværdier

Tidligere rapporter fra 2018

Denne måling af vandkvalitet viste ingen overskridelser på måleværdier.

Denne måling blev foretaget per 31. oktober 2017 og efter krav til  den nye udvidede prøve var trådt i kraft.

Efterfølgende kontrol viser vi igen overholder grænseværdierne. Dette er seneste vandprøve fra november 2016

Prøve taget 2. november 2016 overholder ikke grænseværdier. Dette skyldes at vi havde fået inspiceret og oprenset rentvandsbeholderen 3 dage tidligere, så nye prøver blev bestilt

Målingen fra september 2015 viser en meget lille overskridelse på turbiditet (uklarhed) som vi ifølge aftale med Silkeborg Kommune vil observere på i kommende målinger.