Praktisk information

Toustrup By Vandværk

Toustrup By Vandværk er et mindre privat vandværk med ca. 50 forbrugere. Vi oppumper 5-6000 m3 vand om året, der filtreres i eget vandværk.


Vandværket passes af Karsten Jakobsen (mobil 20 44 30 18), der også passer Sorring Vandværk. Karsten er også første kontaktperson, hvis du skulle mangle vand i hanerne! Se endvidere under forside


Bestyrelsen er ulønnet og vi kan derfor normalt bedst træffes uden for normal arbejdstid.


Generalforsamling afholdes typisk i februar/marts og agenda, regnskab samt takstblad vil kunne findes her på siden.