Forside

Formand:

René Holmsgaard Christiansen

Johannes Jensens Vej 21

telefon 21 77 53 09 

mail: formand@toustrupvand.dkKasser:

Alan Sørensen

Ryttervej 14, 8641 Sorring

telefon 20 80 06 20

mail: kasserer@toustrupvand.dk

 


Teknisk ansvarlige:

Erik Greve Jensen

Haldgårdsvej 10, 8641 Sorring

telefon 20 48 76 69

mail: teknik@toustrupvand.dk


Nicolai Bilde

Johannes Jensens vej 29, 8641 Sorring

Telefon 23 43 50 48


Bestyrelses medlem:

Benny Nielsen

Johannes Jensens Vej 44, 8641 Sorring

telefon 40 34 78 63


Daglig driftsansvarlig:

Karsten Jakobsen

Telefon 20 44 30 18ALIQUAM ADIPISCING AUCTOR FELIS

27. august 2021 planlagt vedligehold


Der er lukket for vandet den 31. august mellem 9.00 - 10.00 !

Da AURA skal foretage omlægning af installationer, er der lukket for strømmen til vandværket og derfor har vi ikke mulighed for at pumpe vand ud på ledningsnettet den 31.august mellem kl. 9.00 og 10.00.

Bemærk at der kan være misfarvning af vandet efter der bliver åbnet for vandet igen, så man bør lige lade vandhanen løbe et øjeblik, hvis dette er tilfældet.


14. Juli 2021

Grundet det dejlige sommervejr vil vi gerne opfordre til et moderat forbrug af vand, 

så produktionen af vand kan følge med. 

Vi ved fra tidligere år at en fuld åben hane kan tømme tanken på et døgn, selvom vi kører fuld produktion.


Juni 2021

Efter generalforsamlingen hsr vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, og fordelt posterne. Siden er opdateret med kontaktpersoner.


03-06-2021 

Der afholdes generalforsamling 03. juni 2021 kl. 19.30 i Toustrup Forsamlingshus
03-02-2021

Grundet forsamlingsforbud indkaldes generalforsamling ikke som planlagt i februar, men indkaldes så snart det igen bliver muligt at afholde offentlige møder med større deltagerantal


08-09-2020

Mindre brud på ledningsnettet efter gravearbejde. Der var lukket for vandet i ca. 1 time indtil bruddet var udbedret, hvorefter der igen var vand


På generalforsamlingen 24. juni 2020 takkede Peter af efter mere end 25 år i bestyrelsen. Istedet blev Alan Sørensen valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen fremlagde regnskab og forslag til budget og takstblad. Der kom på mødet forslag om alternativ takstblad og dermed budget. Disse blev vedtaget.10.06.2020

Generalforsamling afholdes 24. Juni 2020 kl. 19.30 i Toustrup Forsamlingshus. 

Yderligere materiale (regnskab/budget m.m.) vil være tilgængelig senest 5 dage før afholdelsen. 


17. Marts 2020

Generalforsamlingen planlagt til den 25. marts blive udskudt grundet Corona virus. 

Ny dato vil blive opslået senere06. februar 2020 07.20

Vi har pt. ingen vandtryk men arbejder med at få udbedret problemet. 

8.00 Der er vand igen


08. januar 2020

Video inspektion er foretaget og vi har i samme forbindelse har vi fået udskiftet pumpe samt fået foretaget diverse mindre forbedringer. Video inspektionen viste at der ikke var indtrængning af overfladevand ud over det hul vi allerede har fået lukket. 

Prøver taget lige inden jul viste at der ikke længere var forurening i råvandet, og minimal i vandet vi pumper ud på nettet.

Vi får derfor foretaget nye prøver i løbet af måneden for at sikre at vandet nu er helt rent.19. december 2019 

Vi har løbende fået taget prøver og arbejdet med at finde kilden til forurening og har fundet en indsivning af overfladevand i vores boring. Vi har nu etableret dræn omkring vores boring og lappet hullet. Vi har dog stadig overfladevand i boringen og arbejder med at få den pumpet ren. Vi er stadig under grænseværdierne for kogeanvisning på det vand vi sender ud fra vandværket og afstemmer løbende indsatsen med kommunens vand team. Først i januar er der planlagt video inspektion af boringen for at sikre at der ikke er andre kilder til forurening.


2. december 2019

Vi har fået taget 3 nye prøver og de viser stadig en rest af colliforme bakterier (2 mpn/100ml). Vi har derfor bestilt flere prøver (fra boringen, efter filtreringen og ved udgangen fra værket) for at spore kilden til forureningen. Vi er i løbende dialog med Silkeborg kommune og vores indsats er afstemt med dem. Vi er under grænseværdier for kogeanvisning m.m.


26. november 2019

Vi har fået taget 3 vandprøver, der alle viste Colliforme bakterier. 

Vandprøverne er taget hos 2 forbrugere samt på vandværket, men er taget lige efter udskiftning af vandure hos både forbrugere og vandværk. Det er derfor aftalt med Silkeborg Kommune,  at der bestilles nye vandprøver, da det ofte ses en svag forekomst af colliforme bakterier efter installationsarbejde. Der må ikke forefindes colliforme bakterier i vandprøver, men omfanget der er i vores prøver er under grænseværdier for indsats som kogeanvisning m.m.

Under Vandkvalitet kan ses de 3 prøvetagninger. Bemærk at der per 1. november nu testes for yderligere 6 pesticidrester, og der ikke er forekomst af nogle af disse i vores målinger. 


10. november 2019

Vi er ved at skifte alle vandure til fjernaflæste vandure og forvente at få de sidste skiftet i løbet af næste uge. Samtidig har vi også skiftet hovedmåleren på vandværket. Dermed får vi mulighed for at aflæse vandforbruget periodisk og vandmålerne vil her give besked hvis der er et unormalt vandforbrug. Vi kan give besked til forbrugeren, så vandspild kan opdages hurtigere og store vandregninger kan reduceres. Vi forventer at få systemet kørt ind inden årets udgang, så der ikke bliver behov for at aflæse måleren omkring nytår.


10. april 2019

Ekstra ordinær generalforsamling. Eneste punkt på agendaen er forslag om nye vedtægter.

Disse blev også fremlagt på ordinær general forsamling, og fik 100 af stemmerne for. Grundet antallet af fremmødte kunne ændringen af vedtægterne dog ikke vedtages uden at dette også sker på den ekstra ordinære general forsamling.

Nye vedtægter blev vedtaget og selskabsomlægningen igangsættes


18.marts 2019

Vi er idag startet renovering af vores tank, hvorfor der i dagene 18.-20. marts vil forekomme afbrydelser af vand forsyningen, samt varierende tryk på vandet.

Der vil også kunne forekomme misfarvning af vandet, men dette er ikke sundhedsskadeligt.

Har du spørgsmål til vandet er du velkommen til at kontakte Erik, Karsten J. eller Benny 


General forsamling 13. marts 2019 kl 19.30 afholdes i Toustrup forsamlingshus.

Foslag fra bestyrelsen om nye vedtæfter.


2018


13. August 2018 08:40

Så er der igen vand i hanerne.13. August 2018 06.45

Der er pt. ingen vand.

Under vedligehold er der sket en manuel fejl. Fejlen er udbedret og vi er ved at producere vand igen. Vi åbner for vandet igen i løbet af et par timer.
25. Juli 2018 13.30

Så er stophanen skiftet, og der er igen åbnet for vandet.
25. Juli 2018 12.00

Der er fundet brud på ledningsnettet på Ryttersvej.

Vi har derfor lukket for vandet på den øverste del af Johannes Jensens vej og Ryttersvej mens vi udfører reparation. Vi forventer at være færdige om et par timer.

Når vi åbner for vandet igen, bør man lade vandet løbe i alle vandhaner i e par minuttter.


23. Juli 2018 - 6.30:

Vandtanken er fyldt. Vi opfordrer til at undgå havevanding med slange hen over natten.


Opdatering 21.00:

Vi åbnede for vandet kl. 15.00, men har stadig et meget høj vandforbrug, og har derfor svært ved at kunne nå at producere nok vand.  Vi beder derfor forbrugerne om ikke at vande med slange i aften/nat.Driftsmeddelse 22. Juli kl 12.30:

Vandværket har lukket for udpumpning af vand frem til kl. 15.00, hvor vi forventer at kunne levere vand igen.

Problemet skyldes et meget stort forbrug af vand eller et brud på ledningsnettet. Så har du gang i havevanding vil vi gerne have du lukker for det.